OdrázkaO NÁS

DieťaMilí rodičia, vitajte na stránke venovanej nášmu centru. Pokojne sa uvoľnite, pretože ste práve našli to, čo ste hľadali. Súkromné detské centrum AKTIVITY s jasľami a škôlkou je ideálne miesto pre vaše dieťatko, pokiaľ preňho hľadáte moderné, tvorivé prostredie, s profesionálnou starostlivosťou a osobným prístupom.

  • Moderné postupy vo výchove prepájame s tradičnými rodinnými hodnotami.
  • Poskytujeme deťom priestor pre ich osobnostný rozvoj a kreativitu.
  • Našim cieľom je prispievať k formovaniu aktívneho a zdravého životného štýlu vašich detí už od malička.
  • Nepodceňujeme ani vštepovanie zásad slušného správania, pestovanie vytrvalosti a trpezlivosti.

Radi sa podelíme o naše skúsenosti s aktívnou výchovou detí, so zameraním na správny mentálny a telesný vývoj. Sme pripravení stať sa pre vaše deti obľúbeným miestom, kam sa budú každodenne tešiť a denne sa oboznamovať s množstvom podnetov a inšpirácií.

"Aktívne a zdravo už od malička"

 

 Informácie k plaveckému kurzu detičiek.

Plavecký kurz pre detičky  začíname od pondelka 5.9.2016 !

Plavecký kurz je rozdelený na jesennú a jarnú časť.

Jesenná časť september- október 2016 v počte 8 výcvikových hodín s trénerkou.

Jarná časť máj - jún 2017 v počte 8 výcvikových hodín s trénerkou.

Pre skupinu B je vyhradený pondelok v čase 9,00 hod.- 10,00hod.

Pre skupinu C je vyhradená streda v čase 9,00hod.- 10,00hod.

Odchod zo škôlky je pravidelne o 8,30 hod. !

Podrobnejšie info v DC Aktivity.

Tešíme sa rybičky, žabky a korytnačky :)

 

 

Milí rodičia.

Chcete dozvedieť viac o našich aktivitách?
Každý deň si môžete prezrieť našu profilovú stránku na" facebooku"  s aktuálnymi fotkami z denných činností,

alebo

si môžete prezrieť prehľad akcií, uskutočnených v našom súkromnom detskom centre AKTIVITY:

 

 

 


PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Prípravná predškolská trieda

Aktívna príprava detí prípravného ročníka

Odborné poradenstvo detského psychológa a logopéda

Skríningové hodnotenie DEPISTÁŽ

Odborná spolupráca s CPPPaP Zuzkin park  Košice

Pravidelná predškolská príprava už pre vekovú     kategóriu 4-5 ročný a 5-6 ročný podľa smerníc ISCED 0

Predškolský program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

 


  ANGLICKÝ JAZYK

Pravidelná výuka anglického jazyka od troch rokov

Hodiny anglického jazyka s jazykovými lektormi

Spolupráca s jazykovou školou

Možnosť nastavenia intenzity hodín


 ŠPORTOVO REABILITAČNÝ PROGRAM

Program " Zdravý chrbát" vedený fyzioterapetkou

Atletický program "Aktívne a zdravo už od malička"

Futbalový krúžok

Tanečný krúžok

Pohybové a relaxačné cvičenia

Lyžiarská škola

Plavecký kurz

Činnosť športových oddielov

" Škôlka v prírode"

 


 

 Kreatívná  dielňa

Spevácka súťaž

Nácvik dramatizácie

Pravidelná účasť v detských výtvarných, speváckych súťažiach

Podpora detskej tvorivosti


 

Logopedické cvičenia

Rečňovánky

Detská knižnica 

Tvoríme knihy


Prezrite  si  naše aktivity na Facebooku 

Facebook Like
Páči sa Vám naše zariadenie?Podporte nás na Facebooku.


Podporujeme:
Gymnázium Alejová 1

sdetmi.com

Vyhľadávanie
Kalendár akcií

Súkromné jasle a škôlka DC Aktivity 

Alejová 1, Košice

telefón - kontakt 0917 531 654
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS