OdrázkaO NÁS

DieťaMilí rodičia, vitajte na stránke venovanej nášmu centru. Pokojne sa uvoľnite, pretože ste práve našli to, čo ste hľadali. Súkromné detské centrum AKTIVITY s jasľami a škôlkou je ideálne miesto pre vaše dieťatko, pokiaľ preňho hľadáte moderné, tvorivé prostredie, s profesionálnou starostlivosťou a osobným prístupom.

  • Moderné postupy vo výchove prepájame s tradičnými rodinnými hodnotami.
  • Poskytujeme deťom priestor pre ich osobnostný rozvoj a kreativitu.
  • Našim cieľom je prispievať k formovaniu aktívneho a zdravého životného štýlu vašich detí už od malička.
  • Nepodceňujeme ani vštepovanie zásad slušného správania, pestovanie vytrvalosti a trpezlivosti.

Radi sa podelíme o naše skúsenosti s aktívnou výchovou detí, so zameraním na správny mentálny a telesný vývoj. Sme pripravení stať sa pre vaše deti obľúbeným miestom, kam sa budú každodenne tešiť a denne sa oboznamovať s množstvom podnetov a inšpirácií.

"Aktívne a zdravo už od malička"

 

 

 

 LITPARK.

Dňa 21.3.2017 sa trieda "C" zúčastní ďalšieho stretnutia v knižnici LITPARKU .

Odchádzajú iba budúci prváci.

 

 

 


 

 

 POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN MÁME SAMOZREJME OTVORENÉ V OBVYKLÝCH OTVÁRACÍCH HODINÁCH.

 


 

 KARATE

Motivačné tréningy malých karatistov začínajú od 13.3.2017 o 9,00 hod. Tréningy budú viesť pán Kretovič a sl.Baňásová.

 


 

 

 Dňa 1.3.2017 sa detičky 3-6.r, zúčastnia tréningu karatistov ŠG na Triede SNP.

Odchod zo škôlky je o 8,30 hod.

 

 


 

 

 Vyhodnotenie školskej pripravenosti Depistáže s PhDr. Trebuňákovou,

bude prebiehať 17.3.2017 od 7,30 hod.

Prosím, je potrebné zaznamenať-nahlásiť vyhovujúci čas.

Ďakujeme.

 

 


 

 

 

DARUJTE NÁM 2 % Z DANE

 

 


 

Lyžiarsky kurz pre deti -9.januára 2017 -13.januára 2017

 

 


 

Vianočný program pre detičky

1.12. Adventné hádanky-III. ročník hádaniek pre rodičov s cenami
5.12. Mikuláško v škôlke
6.-7. Vianočné fotenie detí
7.12. Môj čarovný deň -vystúpenie detí s vianočným programom pre rodičov  a podáva sa kapustnica
8 -9. Súťaže o Trollov pohár
13.-14. Vianočná dielnička pre rodičov a deti
13.12. Podáva sa Vianočný punč
16.12. Vianočné jabĺčko - čítanie klasických vianočných príbehov
19.12. Vianočna knižnica - návšteva predškolákov LitParku
20.12. Vianočné matiné - klavírny koncert pre deti s pani Furmanovou
21.12. Nesieme Vám vinše - návšteva kamarátov prvákov na ZŠ Staničná v KE (iba C. trieda)
22.12. Perníkový deň - ochutnávka džemov a perníkov
Kedy príde Ježiško?

 

*** Prváčikovia !

Do 18.11.2016 prebehnú krátke konzultačné stretnutia budúcich prváčikov a ich rodičov.

Individuálne stretnutia /cca 15 min./ sú  vedené Mgr. Juhásovou denne v čase od 8,00hod. do 9,30hod alebo v poobedňajších hodinách od 15,00hod. do16,00hod.

Prosím potvrdiť čas účasti u pani Mgr. Juhásovej.  

 

***PLAVECKÝ KURZ .

Jesennú časť plaveckého kurzu sme úspešne ukončili k 26.októbru 2016.
Plaveckého kurzu sa zúčastnilo 26 prihlásených detí.

Celkovo sme  odplávali 15  hodín.:
skupina B - 8 hodín a skupina C - 7 hodín.

Detičky si plávanie krásne užili a veľmi sa tešili na hodiny plávania. Mnohé detičky nadobudli nové zručnosti a poznatky.Starší si prehĺbili už nadobudnuté skúsenosti  z minuloročnéo kurzu.

Tešíme sa na jarnú časť!

 

*Informácie k plaveckému kurzu detičiek.

 *Jesenná časť : Plavecký kurz pre detičky  začíname od pondelka 5.9.2016 !

***PLAVECKÝ KURZ PRE DETI SJaŠ DC AKTIVITY.

Plavecký kurz je rozdelený na jesennú a jarnú časť.
Jesenná časť september - október 2016 v počte 8 výcvikových hodín s trénerkou.
Jarná časť máj - jún 2017 v počte 8 výcvikových hodín s trénerkou pre dieťa.
Pre skupinu B je vyhradený pondelok v čase 9,00 hod.- 10,00hod.
Pre skupinu C je vyhradená streda v čase 9,00hod.- 10,00hod.
Odchod zo škôlky je pravidelne o 8,30 hod. !

Podrobnejšie info v DC Aktivity.
Tešíme sa rybičky, žabky a korytnačky :)

 

Milí rodičia.

Chcete sa dozvedieť viac o našich aktivitách?
Každý deň si môžete prezrieť našu profilovú stránku na" facebooku"  s aktuálnymi fotkami z denných činností,

alebo

si môžete prezrieť prehľad akcií, uskutočnených v našej  SJaŠ DC AKTIVITY:

 


PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Prípravná predškolská trieda

Aktívna príprava detí prípravného ročníka

Odborné poradenstvo detského psychológa a logopéda

Skríningové hodnotenie DEPISTÁŽ

Odborná spolupráca s CPPPaP Zuzkin park  Košice

Pravidelná predškolská príprava už pre vekovú     kategóriu 4-5 ročný a 5-6 ročný podľa smerníc ISCED 0

Predškolský program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

 


  ANGLICKÝ JAZYK

Učíme sa Oxfordskú angličtinu

Pravidelná výuka anglického jazyka od troch rokov

Hravá angličtina pre mladšie detičky

Opakovacie hodiny

Súkromné hodiny s lektorom

Príprava do jazykovej triedy

Hodiny anglického jazyka s jazykovými lektormi

Spolupráca s jazykovou školou

Možnosť nastavenia intenzity hodín


 ŠPORTOVO REABILITAČNÝ PROGRAM

Program " Zdravý chrbát" vedený fyzioterapetkou

Atletický program "Aktívne a zdravo už od malička"

Futbalový krúžok

Tanečný krúžok

Pohybové a relaxačné cvičenia

Lyžiarská škola

Plavecký kurz

Činnosť športových oddielov

" Škôlka v prírode"

 


 

 Kreatívná  dielňa

Spevácka súťaž

Nácvik dramatizácie

Pravidelná účasť v detských výtvarných, speváckych súťažiach

Podpora detskej tvorivosti


 

Logopedické cvičenia

Rečňovánky

Detská knižnica 

Tvoríme knihy


Prezrite  si  naše aktivity na Facebooku 

Facebook Like
Páči sa Vám naše zariadenie?Podporte nás na Facebooku.


Podporujeme:
Gymnázium Alejová 1

sdetmi.com

Vyhľadávanie
Kalendár akcií

Súkromné jasle a škôlka DC Aktivity 

Alejová 1, Košice

telefón - kontakt 0917 531 654
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS